Икономиката на САЩ нарасна с 2,7% през последното тримесечие на 2022 г.

Новини
16:26 - 23 Февруари 2023
1719
Икономиката на САЩ нарасна с 2,7% през последното тримесечие на 2022 г.

Растежът на американската икономика се забави малко по-силно от очакваното през последното тримесечие на 2022 г., тъй като агресивната кампания на Федералния резерв за повишаване на лихвите (на разходите по заемите) започна да натежава все повече върху бизнес активността в страната.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ нарасна през четвъртото тримесечие на 2022 г. с 2,7% на годишна база при предварителна оценка на Департамента по търговия за експанзия от 2,9% и след растеж с 3,2% през предходните три месеца.

Низходяща ревизия се дължи главно на по-слабото нарастване на потребителските разходи с 1,4% при експресна оценка за повишение с 2,15, като това е най-слабото нарастване на харчовете от първото тримесечие на 2022 г. Потребителските разходи по принцип са основен двигател на икономическия растеж, формирайки около 68% от БВП. Разходите за стоки са намалели с 0,5% - силна низходяща ревизия спрямо предварителната оценка за ръст от 1,1%,

докато разходите за услуги са нараснали с 2,4% при експресна оценка за повишение с 2,6 на сто.

Износът през последното тримесечие на 2022 г. се сви с 1,6% след ръст с 14,6% три месеца по-рано и предварителна оценка за по-скромен спад с 1,3%, докато вносът в САЩ спадна с 4,2% след повишение със 7,3 на сто през предходното тримесечие и предварителни данни за понижение с 4,6 на сто. По този начин нетната търговия добави 0,46 процентни пункта към БВП през четвъртото тримесечие, но след добавени 2,86 проценти пункта през третото тримесечие на 2022 г. и 0,56 процентни пункта според експресните данни за четвъртото тримесечие.

В същото време увеличените бизнес запаси добавиха 1,47 процентни пункта към БВП, след като през третото тримесечие на миналата година отнеха 1,19 процентни пункта от икономическия растеж.

Дълготрайните инвестиции са намалели с 4,6%, водени от тези в оборудване (спад с 3,2%), но при увеличение на продуктите за интелектуална собственост (със 7,4%). Жилищните инвестиции продължиха да се свиват, макар и с малко по-слаб темпо, намалявайки обаче с цели 25,9% при експресна оценка за спад с 26,7 на сто.

За цялата 2022 г. икономиката на САЩ нарасна с 2,1% след експанзия от 5,9% през 2021 година.

Въпреки че икономиката все още се разшири през четвъртото тримесечие, основните детайли в доклада на Департамента по търговия са обезпокоителни за Федералния резерв, тъй като инфлацията в услугите остава висока.

Цените се повишиха повече от очакваното, като индексът на разходите за лично потребление (PCE) се повиши през последното тримесечие с 3,7% спрямо предишни прогнози за увеличение с 3,2%. Основният PCE ценови индекс, който изключва волатилните цени на енергията и храните, беше преразгледана до растеж с 4,3% от 3,9% по предварителната оценка, тъй като силното търсене на услуги повиши цените.