Какви са били парите в антична Сердика?

Едно време
16:12 - 20 Април 2022
1354
Какви са били парите в антична Сердика?

Излезе от печат монографията „Сердика в VI – VII век. Парично обращение, тежести, печати” с автор проф. д-р Дочка Владимирова-Аладжова от Секция за нумизматика и епиграфика на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН). Това информират от културната институция на своя сайт.

Изследването е публикувано в поредицата “Разкопки и проучвания”, книга XLVII, издание на НАИМ-БАН. Проучването се гради върху анализ на монетите, тежестите и печатите придобити при археологическите проучвания в Сердика през последните 20 години. Това са материали, които имат пряко отношение към търговско-икономическите отношения в Сердика, разкриват връзката между града и централната власт във Византия. Част от изследваните артефакти не са познати в научната книжнина, което превръща поставените проблеми в предизвикателство за всеки специалист.

Въпреки огромния обем информация за Сердика все още остава неизяснен въпросът за прехода от късноантичния към средновековния град и настъпилите промени през VI – VII в. Според археолозите информацията за този период е трудно установима, което се обяснява с непредставителния характер на жилищата и структурите, както и с тяхното унищожаване в значителна степен от масивните основи на османските и съвременните сгради.

На фона на ограничените и невинаги хронологически сигурни данни от терена в настоящото изследване са включени паметници, които имат сравнително точна датировка – монети, тежести, печати, които са важни свидетелства за историята на града през този период.

Настоящото изследване е първото по рода си проучване за Сердика, в което са събрани в цялостен труд нумизматичните и сфрагистичните паметници, проучени комплексно като взаимно свързани артефакти. Те осветляват, допълват, а в някои случаи и коригират известните досега исторически и археологически сведения за града през периода VI – VII в.

Онлайн версията (със свободен достъп) вече е достъпна на сайта на НАИМ-БАН, откъдето може да бъде свалена като pdf файл.