МОН: Няма достатъчно средства за научните изследвания

Малките суми не са позволили закупуване на необходимата апаратура

Новини
21:51 - 09 Август 2021
2260
МОН: Няма достатъчно средства за научните изследвания

Няма достатъчно средства за обезпечаване и развитие на научните изследвания в страната, констатира комисия към Министерството на образованието и науката в годишен доклад за дейността на Фонд „Научни изследвания“.  

Това е сред причините  за липсата на интерес сред младите учени и докторанти да участват  в конкурсите на фонда, чрез които се финансират научните изследвания у нас в няколко научни направления. 

През 2020 -а за финансиране на проекти, зо оценка на резултатите от тях и  за провеждане на  конкурсни процедури Фонд "Научни изследвания" е разполагал с  26.4 млн. лв. - с близо 3 милиона по-малко спрямо предходната година, което  е една от причините да не се увеличава броят на младите учени в страната, посочват от Министерството на образованието. 

Освен това  кабинетът е отпускал допълнителни средства за нови конкурси на части, вместо те да са заложени в годишния бюджет на Фонда, което е довело до забавяне при процедурите и до провеждане на конкурсите в съкратени срокове.

Недофинансирани са били и част от проектните предложения. Малките суми не са позволили закупуване на необходимата апаратура и осигуряване на достатъчно средства за възнаграждения на членовете на научния екип, пише още в годишния доклад за дейността на Фонда.