МОН предлага: Учителите свободно да планират работата си в клас

Така знанията ще могат да се преподават спрямо учениците, обясняват от ведомството

Актуални новини
10:15 - 25 Юли 2019
2489
МОН предлага: Учителите свободно да планират работата си в клас

Образователното министерство предлага промяна на наредбите за общообразователната и профилираната подготовка, с която делегира повече самостоятелност на учителите при методическото планиране и преподаването според възможностите на учениците в класа.

Това е целта на предвиденото отпадане на формалната структура на годишното тематично разпределение. Отпадат и изискванията за заверката му при преструктуриране, се казва в съобщение на МОН

На учителя се дава свободата да адаптира своята работа към темповете във всеки конкретен клас, за да постигне очакваните резултати, като в същото време от него се изисква ритмичност на учебните дейности и изпълнение на учебната програма в нейната цялост. Това са мотивите за предложените изменения.