НАП пусна попълнени данъчни декларации

Актуални новини
13:33 - 08 Март 2021
902
НАП пусна попълнени данъчни декларации

За улеснение на длъжниците, на сайта на Националната агенция за приходите всеки може да намери предварително попълнена декларация. Така рискът от грешки при пресмятането на налозите е елиминиран, което предпазва от глоби и наказателни лихви.

В петък от НАП обявиха, че документите ще са достъпни от 16 март. В момента пощенски оператори коригирали подадени от тях данни в приходната агенция, за да се елиминират случаите, в които ЕГН на служител на юридическо лице е посочен като получател на суми по наложен платеж, а на практика изпращачи на пратките, съответно реални получатели на плащанията, са фирми.

Всеки данъкоплатец може да отвори документа с личния си ПИН код. Който не го е сменил заради фишинг атаките, може да направи това, без да ходи в офис на приходната агенция. Достатъчно е да следва указанията на онлайн страницата на НАП и на предоставен от него имейл ще получи линк към новия си код.

В попълнените данъчни декларации са вписани данни, предоставени от работодателите за всеки, на когото през 2020 г. са изплатили пари от заплата, хонорари, по граждански договори, от наем на жилище, ползвано от фирма, както и от субсидии.

Ще бъдат нанесени и приходи от електронна търговия на собствени вещи или от продажба на автомобил. Ако сделките са правени с цел препродажба, доходите от тях ще бъдат включени към данъчната основа. Ако не са, получените суми са необлагаеми.

За да не се облагат парите, получени от продажба на автомобил, той трябва да е бил собственост на продавача поне 12 месеца преди да извърши сделката.

Възможно е в данъчния документ да не са нанесени всички получени облагаеми доходи през миналата година. Това най-често се дължи на пропуск от страна на работодателите да го посочат, но са възможни и технически грешки. Тогава титулярят на документа трябва сам да добави липсващите данни. Най-често отсъства информация за доходи от наем, ако договорът не е регистриран в общината и не са плащани авансови вноски.

Данъчните няма да са нанесли и данни за ползваните отстъпки - от пенсионни и застрахователни вноски, от дарения, ако е с намалена работоспособност, вноски по ипотечен заем за младо семейство и др. Затова всеки, който ползва такива разрешени от закона намаления на дължимия данък, трябва да ги опише сам.

След като ги нанесе в декларацията, трябва да пресметне и да впише колко данък дължи и да изпрати документа в НАП.

За улеснение на всеки, който е затруднен при проверката на данните и попълването на декларациите, на сайта на НАП има клип с указания как точно да се процедира с декларациите. Срокът за подаването им е 30 април 2020 г., като отстъпка от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до края на март, припомнят от приходната агенция.