НАТО ще интегрира изкуствения интелект

Новини
19:39 - 23 Октомври 2021
701
НАТО ще интегрира изкуствения интелект

НАТО приема за първи път своя Стратегия за изкуствения интелект, след като бе постигнато споразумение на политическо ниво. В нея са поставени няколко цели, като преди всичко се очаква тя да насърчи развитието и употребата на тези нови технологии по отговорен начин за отбрана и задачи на сигурността.

В бъдеще Организацията на Североатлантическия договор смята да интегрира системите с изкуствен интелект по такъв начин, че да оказва подкрепа в изпълнението на трите основни задачи на Алианса - колективна отбрана, управление на кризи и съвместна сигурност.

Определени са и шест основни принципа за разработване и прилагане на технологии с изкуствен интелект в системата на НАТО. 17 от страните-членки ще формират Фонд за иновации, който се очаква да достигне 1 милиард евро.

Друг важен аспект е утвърждаването на проекта ДАЯНА за развитие на специализирани технологични акселератори.

Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг изрази надежда, че ще се задълбочава сътрудничеството между съюзниците в други области като мобилността на военните сили, способността им за реакция, нововъзникващите и подривни технологии и въздействието на климатичните промени върху сигурността.