Недостигът на медсестри е най-същественият кадрови проблем

Стимулирането към професията може да с целенасочени действия, категоричен е Кирил Ананиев

Здраве
18:06 - 05 Юли 2019
3831
Недостигът на медсестри е най-същественият кадрови проблем

Най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. Това заяви здравният министър Кирил Ананиев в отговор на питане на парламентарния контрол днес относно политика на ресорното му министерство за кадровото обезпечение с медицински специалисти.

Министърът обясни, че човешките ресурси в сектора на здравеопазването в България са изправени пред същите предизвикателства като в останалите европейски държави – застаряващо население и съответно застаряваща работна сила в здравния сектор, недостатъчна привлекателност за младите поколения на някои здравни професии - най-вече на медицинска сестра, неравномерно териториално разпределение в резултат на вътрешна миграция от по-малките към по-големите населени места, миграция на здравни работници в ЕС и извън него.

Въпреки посочените предизвикателства, осигуреността с лекари в България е традиционно висока.

По данни на НСИ, осигуреността с лекари към 31 декември 2018 г. е 42,4 на 10 хил. души население, като средното за ЕС е 35,1 на 10 хил. Неравномерно обаче е разпределението на лекарите в страната. Регионалните различия са в рамките на 2,4 пъти. 

Стимулирането на интереса към професията медицинска сестра може да бъде постигнато чрез целенасочени въздействия върху отстранимите причини за отлива от професията. А именно – подобряване на работната среда, получаване на адекватно възнаграждение и оптимизиране на персонала в лечебните заведения с цел намаляване на свръхнатоварването на медицинските сестри и създаване на възможност за реално професионално развитие.