Нормите за безопасни условия на труд няма да важат за агентите в ДАНС и ДАТО

Новини
13:10 - 06 Декември 2022
1368
Нормите за безопасни условия на труд няма да важат за агентите в ДАНС и ДАТО

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд на първо четене приеха законотворците.

Съгласно мотивите на законопроекта промените в Закона за безопасни условия на труд (ЗБУТ) ще позволят същият да не се прилага за специфичните дейности на ДАТО и ДАНС по осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и с оглед на специфичните условия на труд на служителите им. По този начин ще се осигури възможност за спазване на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд от страна на председателите на двете агенции.

ЗБУТ няма да се прилага в две институции поради спецификата на тяхната дейност, но по отношение на служителите оценката на работните места и замерването на риска ще се осъществява по отделен ред в съответните специализирани медицински заведения.