ООН: Повече от 160 милиона деца в света работят

Постигнат е твърде малък напредък в осигуряването на социална закрила

Свят
11:24 - 19 Май 2022
1525
ООН: Повече от 160 милиона деца в света работят

Повече от 160 милиона деца в света са ангажирани с детски труд, се казва в доклад на Международната организация на труда (МОТ) и детската агенция на ООН УНИЦЕФ.

В доклада МОТ и УНИЦЕФ предупреждават, че без стратегии за подпомагане до края на тази година броят на децата, които се трудят, може да нарасне с 8,9 милиона поради по-голямата бедност и повишената уязвимост.

Децата се нуждаят от социална закрила, която намалява бедността и уязвимостта на семействата, намалявайки критичните фактори за детски труд, се казва в доклада.

Двете организации призоваха за преодоляване на разликата в обхвата на социалната закрила за 1,5 милиарда деца по света, които все още не са подкрепени от семейни или детски парични помощи.

"Има много причини да се инвестира в универсална социална закрила, но премахването на детския труд трябва да е една от най-убедителните, като се има предвид пагубното му въздействие върху правата и благосъстоянието на децата", заяви Гай Райдър - генерален директор на МОТ.

"Въпреки че има много различия между държавите в рамките на всеки регион, днес в Африка на юг от Сахара има повече деца, които полагат детски труд, отколкото в останалата част на света, взети заедно", се казва в доклада.

В него се цитират няколко проучвания от 2010 г. насам, които представят доказателства за ролята на социалната закрила относно премахването на детския труд.
Те показват как социалната закрила, помагайки на семействата да се справят с икономически или здравни сътресения, намалява детския труд и улеснява обучението в училище.

Въпреки това е постигнат твърде малък напредък в осигуряването на социална закрила за всички деца.

Според доклада, правителствата могат да прилагат редица политики за насърчаване на социалната закрила.
В документа се отправя предупреждение, че ако политиците не предприемат решителни действия, пандемията COVID-19, войната между Русия и Украйна, нарастващата бедност и изменението на климата ще увеличат разпространението на детския труд.

За повече от 160 милиона деца по света - 1 от 10 деца на възраст от 5 до 17 години, които все още са ангажирани с детски труд, напредъкът е спрял от 2016 г. насам, се казва в доклада. Това се отнася за 63 милиона момичета и 97 милиона момчета.

За да се засили социалната закрила за предотвратяване и премахване на детския труд, в доклада се препоръчва да се преодолее разликата в обхвата на социалната закрила за децата.

Приоритизирането на детските обезщетения и разширяването на социалната закрила за двата милиарда работници в неформалната икономика ще подпомогне прехода им от неформалната към официалната икономика.

Ден по-рано папа Франциск изрази своето безпокойство по въпросите за трудовата експлоатация на деца и подрастващи.

В послание до МОТ по повод на провеждащата се в Дърбан, Южна Африка, Пета глобална конференция, която се занимава с премахването на трудовата експлоатация на деца и юноши, папата призова „компетентните международни и национални органи“ за „по-голям ангажимент“ за премахване на „структурните причини за глобалната бедност и скандалното неравенство, което продължава да съществува сред членовете на човешкото семейство“.