От 1 юли: Най-ниската пенсия скача

Актуални новини
16:10 - 05 Юни 2023
21431
От 1 юли: Най-ниската пенсия скача

Най-ниската пенсия у нас - социалната за старост, ще се повиши от 1 юли от 247 на 276,64 лв. С нея ще се увеличат и други пенсии, които са обвързани с нейния размер, както и някои добавки. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет, публикувано за обществено обсъждане.

Ръстът е същият, който е заложен и за другите пенсии - 12% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се полага на хора, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход за страната през последните 12 месеца. Въпреки че другите помощи бяха отвързани от този крайно нисък показател - от години той стои на 75 лв. месечно, тази зависимост бе запазена за социалната пенсия за старост.

Със социалната пенсия ще се увеличат и някои други видове пенсии, например социалната за инвалидност. Тя е между 130 и 160% от социалната според степента на увреждане. Право на социална пенсия за инвалидност имат хора, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, на които не е отпусната друга пенсия. Друга пенсия, обвързана със социалната, е тази за гражданска и военна инвалидност.

От същата база се изчислява и добавката за чужда помощ. Тя е 75% от социалната и се полага на пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.

Швейцарското правило се очертава като единствен инструмент за увеличение на пенсиите тази година. По него с 12% от 1 юли трябва да се увеличи и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст - от 467 на 523,04 лв.