Парламентът прие промените в Закона за корпоративното подоходно облагане

Данъчно облекчение ще продължи да се прилага под формата на нова схема за държавна помощ

Новини
13:14 - 06 Декември 2022
2201
Парламентът прие промените в Закона за корпоративното подоходно облагане

Парламентът прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с вносител Министерския съвет.

Законопроектът е приет със 179 гласа „за", нито един „против" и един „въздържал се".

В Законопроекта се посочва, че след изтичане срока на действие на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, към Европейската комисия е подадено уведомление за нова схема за държавна помощ, с която да се запази същността на данъчното облекчение, действало до 31 декември 2021 г., и да се прилага през новия програмен период.

Целта на схемата за държавна помощ е насърчаване на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляване на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост.

Във връзка с това със законопроекта се предлага данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък, да се предоставя само за проект за първоначална инвестиция, която е със същия обхват както за периода 2015 г. - 2021 г., на данъчно задължено лице, което е микро-, малко или средно предприятие (МСП).

По този начин ще продължи насърчаването на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляването на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост. Схемата ще се прилага за всички региони в страната с по-широкия обхват на първоначална инвестиция. Също така схемата при одобрение от страна на ЕК ще продължи да се прилага по сходен начин на действащата до 31 декември 2021 г. схема за помощ.