Парламентът слуша на закрито заседание докладите на службите

Политика
09:21 - 19 Септември 2019
759
Парламентът слуша на закрито заседание докладите на службите

Парламентът обсъжда на закрито заседание годишните доклади за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Служба "Военна информация" и на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДИКСИ/ за 2018 г.

Пленарното заседание е закрито в тази му част, тъй като докладите на специалните служби са секретни. Докладът на ДИКСИ относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г. е поверителен, така че също се обсъжда при закрити врата.

В дневния ред е и първото четене изменения в Закона за стоковите борси и тържищата.