Първо в Lupa.bg: Властта дава 60 бона за сайта на НС

Общество
15:54 - 11 Февруари 2020
1228
Първо в Lupa.bg: Властта дава 60 бона за сайта на НС

Кабинетът задели 50 хиляди лева без ДДС, точно 60 бона, за поддръжка на два сайта - на парламента и на „Държавен вестник”, видя репортер на Lupa.bg в страницата на Агенцията по обществени поръчки.

Парите са приготвени за „поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уебпортал на Народното събрание и уебсайт на „Държавен вестник“, както и синхронизирането на данните между тях”.

Сумата идва от бюджета, няма европейско финансиране.

Срокът за изпълнение на услугата, предмет на поръчката, е една година, считано от датата на сключване на договора. Техническите спецификации и условията за изпълнение на обществената поръчка се съдържат в документацията за участие в профила на купувача на възложителя www.parliament.bg/bg/publicprocurement/.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочват наименованието на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Офертите се подават в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І“ № 1, отдел „Административно обслужване“ – деловодство, тел. 02/939 30 59. Дата и час на отваряне на офертите: 18.02.2020 г., 11:00 часа.

Офертите ще се отворят в сградата на Народното събрание - пл. „Княз Александър І“ № 1, зала 132. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата.