Прекратиха разследването срещу бившия шеф на БНР

Александър Велев бе проверяван за конфликт на интереси

Новини
15:00 - 03 Юни 2020
886
Прекратиха разследването срещу бившия шеф на БНР

Производството за конфликт на интереси срещу бившия шеф на Българското национално радио - Александър Велев, е прекратено по давност, съобщиха от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Установено е, че на 11.08.2016 г. той е предоставил на СЕМ за безвъзмездно ползване "Пежо 607", собственост на Националното радио. В сигнала до КПКОНПИ се твърди, че това е начин за осигуряване на подкрепа от страна на членовете на СЕМ. Съгласно закона, изтичането на тригодишен давностен срок от извършване на нарушението /11.08.2016 г./ е пречка за образуване на производство за конфликт на интереси.

По тази причина, производството по отношение на Александър Велев бе прекратено – сигналът е постъпил в Комисията на 07.01.2020 г.

Като генерален директор на БНР, на 16.05.2017 г. Александър Велев е сключил договор с частна фирма по управление и съхранение на документите на БНР, вкл. и електронни услуги. Установено е, че договорът е действащ и понастоящем.

По него са изплатени две суми – на 21.12.2017 и на 20.05.2019 г. Плащанията са извършени от лица, различни от генералния директор на БНР, а изпълнителят по договора не се представлява и управлява от свързани с него лица. Така, по тази част от сигнала не е установен конфликт на интереси за Александър Велев, поради липса на частен интерес.

Сигналът в тази си част е препратен на СЕМ и на Държавна агенция „Архиви“ за предприемане на действия по компетентност, тъй като според Закона за Националния архивен фонд, Държавна агенция „Архиви“ контролира опазването на документите в държавните институции.