Проф. Ваня Добрева: Ваксината е наложителна сега!

Личности
12:24 - 14 Ноември 2020
6279
Проф. Ваня Добрева: Ваксината е наложителна сега!

Днес прочетох, че другата седмица Унгария внася ваксини от Русия! Унгария, която е член на ЕС, не може да чака шест месеца американската ваксина, тъй като животът на унгарските граждани стои преди всички европейски договорености! Но това е Унгария, която винаги се позовава върху своя остатъчен суверенитет, когато става дума за национален интерес!

Преди време си позволих да призова  поне Парламентарната група на БСП да реагира по този въпрос и да предложи закупуването на готови ваксини от Русия или Китай. Надявах се, че нашите ръководители са осъзнали, че социализмът е дълбоко хуманистична идеология, в центъра на която стои човешкият живот, любовта към човека, страданието заради неговите болки и участ, солидарност с неговите тегоби и мъки. Надявах се, че ще бъдат потърсени действително отговорни решения за справяне с тежката криза, а не декларации, които галят опозиционното ухо, но нищо не решават.

И така. Отново ще попитам: защо България не може да закупи ваксина от Русия? Още повече, ваксинирането не е задължително, и който не иска – да не се ваксинира. Разбира се, след половин година, когато бъде готова американската ваксина или ваксината на Pfizer, България ще закупи и от тях. Ваксината обаче е наложителна сега! И е далеч по-необходима от новите бойни самолети или новите бойни кораби…

Не разбирам обаче страха да бъде поставен този въпрос?  Да се окаже обществен натиск върху правителството?

Или България  е толкова зависима, че дори и ваксина от Русия не може да закупи? Тогава за каква свобода и демокрация говорим?

Коментарът е препечатан от сайта 24may.bg

ВИЗИТКА:

Ваня Добрева е изследовател на българската литература и култура, публицист и политик. Доктор на филологическите науки, професор.

Родена е на 20 юли 1965 година в град София. Завършила е НГДЕК „Константин Кирил Философ. През 1990 година се дипломира като магистър по „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1996 година след защита на дисертация на тема: „Структурообразуващи принципи и елементи на Вазовата историческа драма в контекста на Българското възраждане (Войников и Друмев)“ получава образователната и научна степен доктор. От 1998 г. е редовен асистент по балкански литератури, а от 2007 г. – доцент в катедра „Литература“ и катедра „Етнология и балканистика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. От 2008 г. чете лекции по история на българската възрожденска драматургия в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ). През 2010 г., след защита на голям докторат на тема „Типология и архитектоника на комедията през Българското възраждане“ ВАК ѝ присъжда научната степен доктор на филологическите науки.

Автор е на монографиите „Технология на историческата драма (Войников – Друмев – Вазов)“ (1997), „Възрожденска историческа драма“ (сборник – съставителство и научна студия, 1997); „Българската възрожденска комедия. Типология и архитектоника“ (2011), „Прочити и наследства. Из възрожденската книжнина“ (2015). Научните ѝ интереси са свързани с проучване и осветляване на въпроси от възрожденската литература и култура, на историческата драматургия и комедия.

Ваня Добрева е била е зам.-министър на образованието и науката, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 41-то и 42-то Народно събрание, председател на Комисията по образование и наука в 42-то Народно събрание.