Пропадна общото събрание на Левски

Сините са изпуснали срокове, Търговският регистър им отказа

Спорт
16:38 - 05 Юни 2020
779
Пропадна общото събрание на Левски

Левски получи отказ от Търговския регистър за публикуване на обявата за общото събрание на акционерите на 6 юли и то няма да се проведе на тази дата.

Причината е, че не са спазени сроковете, които са предвидени в закона, информира "24 часа".

Заявлението е получено на 2 юни, което не дава достатъчно време за публикуването на поканата.

Решението за свикване на общото събрание е с неприсъствено заседание на надзорния съвет на дружеството. Под него стои подписа на Георги Попов, който е в Дубай, заедно с Васил Божков в Дубай, на Александър Тумпаров, който е под домашен арест по афрата с Божков и Михаил Тодоров.

Самата покана е подписана от изпълнителния директор Павел Колев и прокуристът Татяна Христова.

Дневният ред е:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., проверен и заверен от регистрирания одитор.

4. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2020 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. и попълване на фонд "Резервен".

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им до момента на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

7. Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

8. Разни

От дневния ред става ясно, че управителният съвет на Левски остава в състава си, в който е в момента, а ще се прави нов надзорен съвет след джиросването на акциите на Наско Сираков.