"Лукойл" е внесла 45 млн. лева във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Икономика
12:38 - 20 Януари 2024
2298
"Лукойл" е внесла 45 млн. лева във Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

"Лукойл" е внесла във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" 45 милиона лева, съобщиха за БНР от Фонда. 

Тази сума е по-малка от определената от министерството на икономиката. 

Според Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт бе изчислено, че до днешна дата "Лукойл" трябва да внесе около 70 милиона лева за декември. 

Предстои да се изясни защо внесената от сума е в по-малък от посочения от икономическото министерство размер и как ще действат институциите в този случай.

От икономическото министерство посочиха за "Хоризонт", че според Закона вноските са публични вземания и подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За невнесените в срок вноски Фондът трябва да предостави информация на Националната агенция за приходите до края на текущия месец за предходния.