Разработва се проект за електронно управлявано реверсивно движение от Княжево до Перник

Мярката е временна - до построяване на последната липсваща част от Южната дъга

Новини
13:26 - 27 Май 2022
722
Разработва се проект за електронно управлявано реверсивно движение от Княжево до Перник

За последните пет години няма констатиран ръст на автомобилния трафик в пътния участък от квартал „Княжево“ до пътен възел „Даскалово“, като 90 на сто от трафика са леки коли, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на парламентарния контрол.

Той напомни, че в пикови часове и празнични дни за улеснение на пътуването се въвежда реверсивно движение. Караджов информира, че се разработва проект за въвеждане на електронно управлявано реверсивно движение, като след приемането му той ще бъде процедиран за изпълнение.

Тези мерки са временни, само до построяване на последната липсваща част от Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Той ще е с магистрален габарит, който се надяваме, че ще може да поеме изцяло трафика от Перник, за да се облекчи и натоварването в района на Княжево, каза министърът.

Той напомни, че през последните години за гарантиране на безопасното движение пътната агенция е изпълнила текущи ремонти на първокласното трасе в областите София и Перник, като допълни, че в дългосрочен план не се изключва и търсенето на решения за

разширяване на съществуващото трасе по Път 1.1 или изграждане на ново, чрез което да се осъществи пряката връзка с Южната дъга на околовръстния път на София.

В МРРБ не е постъпвала документация и проект за създаване на Северна индустриална зона на територията на общините Варна, Аксаково и Девня, съобщи Гроздан Караджов в отговор на друг депутатски въпрос.

По въпроса за наличието на общи устройствени планове за тези общини, министърът каза, че за Варна има действащ план, за Аксаково е в процедура по изработването на такъв план, като предварителният му проект е приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика. Кметът на Аксаково е внесъл окончателния проект на общия устройствен план, но при проверка на документацията е установено, че не са направени процедурите по съгласуване със заинтересованите администрации и контролни органи, каза министърът. След получаване на всички становища проектът ще бъде представен на Съвета за одобрение.

По информация от община Девня има изработен окончателен проект на общ устройствен план, който е в процедура на съгласуване, като той трябва да бъде одобрен от Общинския съвет по доклад на кмета на общината, каза министър Караджов.