С 500 лева се вдига заплатата на учителите в проблемни школа

Програмата позволява на млади кадри да се включат в образователната система

Актуални новини
14:16 - 22 Август 2019
3905
С 500 лева се вдига заплатата на учителите в проблемни школа

Учителите, които се включат в Национална програма "Мотивирани учители" и пожелаят да работят в училища с проблемни области и с ученици с ниски образователни резултати, ще получат увеличение на заплатата си с 500 лева.

Те ще имат и допълнителни средства за наем в размер на 200 лв. за срок от 12 месеца. Предвиждат се и транспортни разходи за пътуващите учители за същия период. Това е записано в Проект за изменение на програмата. Преди изменението средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева.

Програмата разширява възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на професионална квалификация "учител" за всеки един от учебните предмети - математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Вече ще се допускат и кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" освен специалисти със степен "магистър". До 10 дни от публикуване на изменението на програмата на официалния сайт на МОН ще се приемат документи на кандидатите за допускане до процедурата по подбор.

Национална програма "Мотивирани учители" е създадена, за да бъдат подкрепени училищата за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за справяне в реалната училищна среда.

Удължава се и срокът за кандидатстване по програма "Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация". Това ще става до 15 октомври 2019 г. включително като продължителността на подадените в този срок и евентуално одобрени проекти за финансиране ще бъде до края на учебната 2019/2020 година.