СЪБАРЯТ ХЪЛМ: Кооперация никне върху гора в „Галата“

Строежът може да стане причина за наводнения във Варна

Куриози
21:38 - 25 Януари 2023
6731
СЪБАРЯТ ХЪЛМ: Кооперация никне върху гора в „Галата“

Непосредствено под пътя за квартал „Галата“ в местността Карантината във Варна може да откриете горска територия. Трудно е да си го представим, но има вероятност тя да изчезне и на нейно място да се появи многоетажна жилищна сграда.

Поне такива са опасенията на Валя Александрова, чиято къща е единствената в близост до мястото, а срещу нея е разположена Помпена станция на ВиК. През миналата година фирмата, която има интерес да строи на мястото, е имала разрешение за сеч.

Но се видя, че дърветата се секат на ред и се подготвяше тук с едра техника да се събаря хълмът. Имаше здрави, хубави дървета, излязоха поне, по мои представи, минимум 10 огромни камиона с дървета. И ние тогава започваме да пускаме поредица от сигнали," казва Валя Александрова.

Булдозери и багери прокарват пътища, които стигат до вилните сгради в местност Зеленика , и започва подписка срещу тези дейности. В крайна сметка не е разрешено съставянето на Подробен устройствен план от Басейновата дирекция и Екоинспекцията във Варна.

Причината - районът е водосборен, има опасност от наводения. Самото място е част и от „Натура 2000“ като зона за опазване на дивите птици, твърди Валя Александрова. Но дни преди края на миналата година излизат нови решения на двете институции и се разрешава изработване на ПУП. Идеята на фирмата-инвеститор е да се проектира изграждане на високи сгради и инфраструктура:

"Става въпрос за доколкото разбрах, 18-етажни сгради, с 800 и няколко апартамента. Нашите опасения са главно, че от една страна затова, че ако се обезлеси тези птици ще изчезнат, които са защитени. Второ – има непосредствена опасност за пътя за „Галата“ и трето от наводнения, всъщност наводненията са свързани с безопасността на пътя за „Галата“, посочва Александрова.

Басейновата дирекция съобщиха за Радио Варна, че на 15 декември е извършена проверка, възложена от Районната прокуратура, по сигнал за сеч на дървета и прокопаване на пътища. Не е констатирано да са извършвани нови дейности на терена, след последната проверка през юни миналата година.

Не е констатирана нарушена проводимост на дерето от наличие на отпадъци, наноси, паднали сухи дървета или с опасност да паднат.

По повод опасенията за наводнения, от дирекцията уточняват, че строителят предвижда да бъдат изградени охранителни канали за преминаващите през имотите дерета, т.е. водните обекти ще бъдат коригирани и канализирани, което ще доведе до минимизиране на риска от наводнение в района. Затова от Басейновата дирекция са изразили становище за допустимост на създаването на Подробен устройствен план.

Междувременно Валя Александрова и съпругът й са изпратили писмо до Министерството на околната среда и водите, в което са обобщили своите опасения.