Само в Lupa.bg: Как Корнелия Нинова се кани да се самоизбере

Ексклузивно
11:00 - 20 Ноември 2019
6748
Само в Lupa.bg: Как Корнелия Нинова се кани да се самоизбере

Прекият избор на председател, който настоящият Корнелия Нинова готви за членовете на БСП догодина, ще се осъществи при тежка машинация още преди самия вот, алармираха висши социалисти пред Lupa.bg. Неслучайно искането за уставни поправки от част от опозицията е повдигнал в последните дни завесата около безпрецедентна манипулация, която се готви през април, когато по списък (съдържащ хиляди мъртви души – б.р.) над 90 хиляди червени ще бъдат приканени да се явят до партийните урни.

Всичко тръгва от самите членски карти, които Столетницата се мъчи да направи електронни вече няколко години. Членската карта е единственият легитимен документ, удостоверяващ правото на партийния член да участва в партийната дейност, да избира и да бъде избиран в ръководните партийни органи, да номинира или да бъде номиниран от името на партията за заемане на държавни и общински длъжности. Тя се издава въз основа на данните, вписани в електронния регистър спрямо правилника и процесът отнема около 1 месец от попълването на формуляра до издаването на пластиката. Формулярът обаче задължително се заверява от партийния член, след това от секретаря на структурата, в която той иска да членува,а накрая и от изрично упълномощения съответен администратор на регистъра на кадровия състав.

От 2010 година в Българската социалистическа партия се прилага единен ред на регистрация за членство чрез електронен регистър на членовете на БСП. Организацията и контролът по воденето на регистъра на членовете на БСП се извършва от общинските (районни) партийни съвети в съответствие с членството им в ОПО. Движението на всеки член на БСП от една ОПО в друга се регистрира чрез отчетна карта и се извършва от председателите на ОПО. Когато движението е извън общинската (районната) партийна организация, регистрацията се извършва от председателите на общинските (районните) съвети на БСП.

В случаите на преместване на партийния член от една в друга основна партийна организация обстоятелството се вписва като актуализация на личния кадрови формуляр от електронния оператор на новата основна партийна организация срещу удостоверение за платения членски внос, заверено с подписите на председателя на основната партийна организация и на местния партиен съвет, от които партийният член се е отписал.

Това на секундата, обясняват юристите в БСП, се отразява в единната информационна система, от която всяка година се вади статистически отчет за всяка структура, както и за целия състав на партията. Въпросните числа се разглеждат и приемат от общинските или областните съвети, а в големите градове – от Градския съвет, като задължително са съпроводени от печати и подписи на протоколите, за да се заверят впоследствие от пленума.

Така, за да е валидно едно членство, социалистът трябва не само да си е платил вноската, да е вписан в регистъра и да има издадена електронна карта. Какво обаче се случва на практика?

Настоящето ръководство на БСП в лицето на Корнелия Нинова и заместниците й смятат за достатъчно обстоятелство да има вписване в регистъра. Не се отразяват и преместванията от една общопартийна организация в друга (спрямо нуждата от гласове за бъдещите делегати на конгреса – б.р.). Така излиза, че всеки, който е бил вписан при неясни обстоятелства и без целия набор документи и подписи, описани според устава, може да гласува за лидер на БСП.

Нещо повече, избирателните списъци ще бъдат подготвени именно така – при вписване в регистъра и без необходимата членска карта, както и без да бъде проверено дали лицето Х е заплатило членския си внос. Към момента по статистика на самата Столетница от 2018 г. с карти разполагат около 60 000 души, при положение, че приходите от вноските са едва 70 000.

Всеки депутат, евродепутат, кмет, общински съветник и редица представители на апарата на „Позитано“ 20 всяка година по няколко пъти сами декларират дарения от минимум 100 лева. Отделно всички членове на изборни длъжности са задължени да плащат много по-високи ставки от редовите им другари. Така, математически погледнато, става ясно, че притежателите на членски карти или не са 60 хиляди, или голяма част от тях не плащат и по устав трябва да са с прекратено членство.

На „Позитано“ вече кипят сметки как членовете с право на глас да станат поне 90 000 и как да се убедят тези отдавна забравили БСП, ако се съди по липсата на членски внос, другари, да гласуват за настоящето ръководство.

При тези обстоятелства юристите подозират, че в идните 3 месеца ще започне ударно издаване на карти, очаквано, на удобни за сегашното мнозинство в левицата кадри, за да се гарантира вторият мандат на Нинова безоблачно и при „пълна демокрация“.

Факт е обаче, че и досега правила за въпросния пряк избор не са приети, не е ясно как ще бъде формиран самият процес и как ще се навакса географския проблем пред Нинова – огромна част от членовете с валидни карти в момента идват от крайно опозиционерски настроените райони София, Пловдив, Варна, Видин и Ямбол. Нито една от тези структури на областно ниво не е обединена около тезата, че сегашното ръководство трябва да остане.