Създават нов регистър на психичноболните

За новия списък ще се използват данни от Националния регистър на пациентите с психични заболявания

Здраве
16:53 - 08 Юли 2019
3409
Създават нов регистър на психичноболните

Психично болните у нас вече ще бъдат регистрирани в специално създаден регистър. Това обуславя нова промяна в Закона за здравето, направена през Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

За създаването на новия списък ще се използват данни от Националния регистър на пациентите с психични заболявания в страната, Той е основан на признак боледуване от психично разстройство.

"Не се уточнява видът на психичното разстройство, като по този начин кръгът на лицата, които следва да бъдат включени в регистъра, се разширява изключително много", пише в мотивите към предложението на Министерството на здравеопазването.

Определен е органът, който ще създаде и води регистъра - НЦОЗА. Определя се и необходимостта от издаване на наредба на министъра на здравеопазването, с която да се определят редът и условията за водене и ползване на данните от регистъра, условията за подаване на информация от лечебните заведения, в които се лекуват лицата, подлежащи на вписване, както и условията за заличаване от регистъра на данните за тези лица. Наредбата трябва да бъде издадена от министъра на здравеопазването в срок до 1 януари 2020 г.