Сеч в „Арсенал“ - 2000 остават без работа

В момента целият колектив е в отпуск до 29 март

Топ
15:09 - 25 Март 2020
4178
Сеч в „Арсенал“ - 2000 остават без работа

Фирмата за оръжейно производство "Арсенал" в Казанлък депозира във вторник в Агенцията по заетостта и Бюрото по труда в града уведомление за предстоящи съкращения на работници, мярката ще обхване до 2 хиляди души. В момента заетите във фирмата са около 9 хиляди човека.

Лошата новина съобщи днес генералният директор инж. Николай Ибушев. В момента целият колектив е в отпуск до 29 март, актуализирането на личния състав ще започне от 29 април, когато изтече задължителното по Кодекса на труда едномесечно предизвестие за съкращенията. Ръководството на дружеството предприема трудната и непопулярна стъпка заедно със синдикатите, уточнява инж. Ибушев.

В "Арсенал" сега работят жители на общините Казанлък, Стара Загора, Павел баня и Мъглиж. Предстоящите съкращения ще засегнат хора и от четирите общини, също така работници и служители с постянни и временни трудови догови и работещи пенсионери.

Основната причина, довела до тази крайна стъпка, е спадът на поръчките към "Арсенал", поясняват от ръководството. А той е следствие на създалата се изключително трудна и непредсказуема ситуация на международните пазари през последните месеци. Първо, заради понижените международни цени на нефта, което дава пряко своето негативно отражение върху традионните купувачи на продукцията на "Арсенал" и върху техните бюджети. В резулат на това се свиват бюджетните разходи за отбрана и рязко намаляват поръчките и договорите, което пряко рефлектира върху фирмите от отбранителната индустрия, каквато е "Арсенал".

От друга страна кризата с коронавируса в световен мащаб и нуждата от сериозни разходи и инвестиции в сферата на здравеопазването също сериозно изместват фокуса на интереса от страна на традиционните партньори на дружеството. Проблемите с трансграничните международни транспортни коридори са друга причина, тъй като тези проБлеми водят до забавяне на доставките на инструменти, химикали и други, необходими материали за производството, както и на експедицията на готовата продукция.

"Арсенал" в Казанлък е 100 процента експортно ориентирана фирма, която разчита и съществува само от външни поръчки. Към момента те са много редуцирани и не позволяват да се поддържа досегашният брой на заети в дружеството", каза още инж. Николай Ибушев.

Реалната необходимост от съкращения е на 3 хиляди души, но след серия от срещи и разговори със синдикатите - КНСБ и КТ "Подкрепа", все пак е постигната договорка на този етап съкратените да бъдат максимум 2 хиляди. Изработени са критерии, на база на които ще се предприемат персоналните решения за актуализацията, като се спазва Кодексът на труда. От ръководството гарантират, че освободените работници и служители ще се ползват от възможно най-благоприятните варианти за обезщетения, предвидени в законодателството и в колективния трудов договор. Остава и надеждата, че ще има нови добри времена за дружеството, в които отново ще могат към колектива да се присъединят тези, с които сега фирмата е принудена да се раздели.

Очакванията са, че след въвеждането на извънредното положение и произтичащото от това задължение да се спазват стриктни мерките за опазване здравето на работниците, както и ограниченията зариди карантината, неминуемо ще се стигне и до спад на производителността на труда и допълнително влошаване на финансовите показатели на "Арсенал" АД. "Във връзка с това уведомявам всички арсеналци, че сме закупили и произвели за тях огромно количество предпазни средства и материали, за да предоставим възможност на всеки лично да се предпазва от опасния вирус", заяви още генералният директор. Дружеството разполага с тонове дезинфектанти за пръскане и дезинфектиращ гел, както и с десетки хиляди предпазни маски. На порталите са монтирани термовизионни камери, предвидени са и стаи за изолация на хора с влошени здравни показатели, а със съдействието на общината е осигурен и допълнителен медицински персонал.