Седмица след снеговалежа още има села без ток и вода

Потребителите имат право на компенсация, ако нямат ток дълго време, но няма да я получат, защото ЕРП-тата си вързаха гащите с клаузата, че тези обезщетения не важат, щом са причинени от природно бедстиве

Новини
10:27 - 02 Декември 2023
2297
Седмица след снеговалежа още има села без ток и вода

Седмица след снеговалежите в България все още има населени места без ток и вода. Това алармираха зрители на БНТ по време на гостуването на националния омбудсман Диана Ковачева. В село Горско Калугерово, което се намира в община Сухиндол, вече седми ден няма електричество, съобщи жителка на селото. Под нея друг човек съобщава, че при тях още няма вода, защото не е пуснато захранването на помпите.

Проф. Ковачева призова българите, които са потърпевши от продължителната липса на ток, да изпращат искания за компенсация за причинените неудобства и претърпени вреди от доставчиците на електроенергия. В същото време тя поясни, че те най-вероятно няма да изплатят нищо, позовавайки се на клаузите в договорите за "непреодолима сила". Ковачева изчисли, че ако все пак искът бъде признат и уважен, за над 3 дни без ток обезщетението би трябвало да е по 50 лв. на ден. 

Преди дни Ковачева съобщи, че е получила многобройни запитвания на граждани от цялата страна. Според Общите условия на договорите за достъп и пренос на електрическа енергия 3-те електроразпределителни дружества в страната - "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД, "Електроразпределение Север" АД и "Електроразпределение Юг" ЕАД) дължат неустойка в размер на 30 лв., ако обект на клиент остане без снабдяване с електрическа енергия по вина на съответното дружество повече от 24 часа. Освен това се дължи допълнителна неустойка в размер на 20 лв. за всеки започнал период от 12 часа, през който клиентът е без снабдяване с електрическа енергия, ако преустановяването на снабдяването с електрическа енергия е с продължителност над 36 часа. 

За клиентите на ЕРП Север срокът започва да тече след получаването от страна на електроразпределителното дружество на уведомление от клиента за прекъсването.

Необходима стъпка: Ако клиент остане повече от 24 часа без електрозахранване по вина на съответното дружество, той може да подаде до енергийното предприятие сигнал или жалба и да претендира неустойка.

Могат да се подават и колективни искове при увреждане на колективни интереси на хората, например от едно населено място, квартал и т.н.; иск за обезщетяване на вредите, причинени на колективните интереси на гражданите; могат да се завеждат от представителни сдружения на потребителите.

При повредени уреди: претърпяна конкретна щета в резултат на преустановяване на електрозахранването, например повреден електрически уред;
• в срок до 5 работни дни, считано от датата на събитието, клиентът писмено уведомява дружеството за причинените вреди;
• констатиране на нанесените вреди - в срок до края на следващия работен ден след получаване на сигнала, от дружеството изпращат свой представител проверка, за което в присъствието на клиента се съставя констативен протокол;
• възможност за доброволно уреждане на взаимоотношенията между клиента и дружеството по повод на констативния протокол;
• решаване на спора по съдебен ред при непостигане на съгласие.