Служебното правителство изтегли заем от 200 млн. лева при лихва от 3.01%

Емисията е под формата на 3-годишни държавни ценни книжа

Новини
14:22 - 16 Април 2024
2124
Служебното правителство изтегли заем от 200 млн. лева при лихва от 3.01%

Още в първите дни от своя живот служебното правителство с финансов министър Людмила Петкова взе заем за 200 млн. лв. Това е първият вътрешен заем за България от около година и половина насам и бе пласиран при висок интерес.

Емисията е под формата на 3-годишни държавни ценни книжа и бе запланирана в последните дни на Асен Василев като финансов министър в края на миналия месец.

Новата краткосрочна емисия е като цяло нетрадиционна за емисионния календар на България спрямо стандартните 5- и 10-годишни ДЦК. За последно подобна емисия България е реализирала през февруари 2016 г.

Достигнатата средна годишна доходност сега е 3.01%. За сравнение, през 2016 г. тя е едва 0.36%, което отразява и повишението на лихвите през последните години.

Според разчетите в Бюджет 2024 България може да изтегли нов държавен дълг тази година до 11,7 млрд. лв.

Той вероятно ще бъде реализиран както на вътрешния пазар, така и на външния. Иначе тази година се планира и изплащането на падежиращ вътрешен дълг от 380 млн. лв., както и международен в размер на близо 3 млрд. лв. – и двата изтеглени през 2014 г., припомня economic.bg.

До участие в аукциона сега са допуснати поръчки на обща номинална стойност от 512.5 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки от 122 млн. лв. Постигнатият коефициент на покритие, който изразява интереса към емисията, е 2.56. За сравнение, при емисията от 2016 г. коефициентът е 1.7. Министерство на финансите посочва, че е отчетен „висок интерес“.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 46%,

следвани от пенсионните фондове с 11%, застрахователните дружества – 8%, договорни и гаранционни фондове – 6% и други инвеститори – 29%. В аукциона са участвали 8 първични дилъри на ДЦК. МФ посочва, че ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

От резултатите от аукциона впечатление прави големият дял, закупен от т. нар. други инвеститори – граждани и фирми.