Учителските заплати скачат със 17 %

Преподавателите с не по-малко от 1085 лв. основно възнаграждение от 2020-а

Новини
17:45 - 12 Ноември 2019
7901
Учителските заплати скачат със 17 %

Учителските заплати ще бъдат увеличени между 17 и 18 процента от 1 януари 2020 година. Тези параметри са записани в Анекса към Колективния трудов договор, подписан от Министерството на образованието и синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование, съобщи пресцентърът на МОН.

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лв., а на главните учители - 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите - 1246 лв.

В бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за трудови възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал.

С Анекса към КТД се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове.