Удължават действието на хартиените рецепти

Здраве
15:40 - 17 Май 2021
1579
Удължават действието на хартиените рецепти

Лекарите ще могат да предписват лекарства по лекарско предписание на хартиени рецепти и след 1 юни и няма да се премине към изцяло електронни рецепти. Това предвижда поредната поправка в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикувана от здравното министерство за обществено обсъждане. Това е първата законодателна промяна, предложена от новия здравен министър в служебното правителство д-р Стойчо Кацаров, а мотивите са да се осигури безпрепятствен достъп на населението да лекарства.

Според последната промяна в наредбата от май месец беше дадена уж последна отсрочка за преминаването към напълно електронни рецепти от 1 юни. Това обаче породи опасения, че може да настъпят затруднения пациентите да си получат предписаните лекарства, тъй като не всички участници в процеса са готови за изпълняването на изцяло електронни рецепти. Фармацевтите увериха, че аптеките са в готовност да изпълняват е-рецептите. Не така стоят нещато обаче при част от болниците в страната, предимно по-малките общински, както и лекари от извънболничната помощ, които не работят с НЗОК.

С промените в наредбата новият здравен министър предлага да продължат да се издават паралелно и белите хартиени рецепти, и електронни рецепти и след 1 юни.

Това обаче няма да важи за лекарствата, които са напълно или частично платени от НЗОК. За лекарствата по НЗОК задължителното предписване с е-рецпта остава. Миналата седмица НЗОК напомни, че от 1 юни няма да плаща лекарства, които не са предписани електронно. На обикновени бели хартиени рецепти ще продължат обаче да се предписват антибиотици и други медикаменти, изискващи лекарско предписание, които не са по линия на Здравната каса.

"Във връзка с направено предложение от Българския лекарски съюз (БЛС), касаещо създаване на паралелна възможност лекарствените продукти, предписвани на обикновена бяла рецепта, да могат да се издават както електронно, така и на хартиен носител, се обуславя необходимост от предоставяне на алтернативни възможности при предписване на такива лекарствени продукти.

Основно затруднения срещат медицинските специалисти, които нямат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса и на които се налага да извършат допълнителни разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекарствени продукти, както и лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които предписват лекарствени продукти на рецептурна бланка с бял цвят на хоспитализирани пациенти в съответното лечебно заведение", се посочва в мотивите към наредбата.

"С предложената алтернатива ще се осигури и гарантира пълния достъп на населението до лекарствени продукти, включително продължаване на възможността за предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари", пише още в мотивите.

Като цяло общата цел на проекта е да се гарантира достъпът на населението до лекарствени продукти чрез създаване на необходимите възможности за тяхното предписване.