В Бургас се строи яко, градът е №1 по започнати строежи

В морската област те са 205

Новини
21:21 - 03 Февруари 2023
4067
В Бургас се строи яко, градът е №1 по започнати строежи

През четвъртото тримесечие на 2022 г. е започнал строежът на 1252 жилищни сгради с 6627 жилища в тях и със 760 178 кв. м разгъната застроена площ, на 14 административни сгради/офиси с 11 453 кв. м РЗП и на 555 други сгради с 363 469 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 19.7%, жилищата в тях - с 24.9%, както и общата им застроена площ - с 29.7%.

При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран ръст, съответно с 27.3 и 174.5%. Намаляват започнатите други видове сгради - със 17.0%, както и общата им застроена площ - със 17.9%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 205 жилищни и 37 други сгради; Пловдив - 200 жилищни, 3 административни и 62 други сгради; София (столица) - 160 жилищни, 3 административни и 19 други сгради; Варна - 146 жилищни и 21 други сгради; София - 98 жилищни и 25 други сгради.

Макар започнатите нови жилищни сгради в Бургаско да са най-много, това не важи за броя жилища и разгърнатата им застроена площ.

Варна е на първо място по отношение на жилищата - 1618, следвана от София (столица) – 1591, Пловдив – 1189. Бургас е на четвърто място – 962 новозапочнати жилища, съобщава Националният статистически институт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1911 жилищни сгради с 10 203 жилища в тях и 1 131 176 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 18 административни сгради/офиси със 17 683 кв. м РЗП и на 1183 други сгради с 534 969 кв. м РЗП.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 321, Пловдив - 290, Бургас - 261, София - 207, и Варна - 146. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 5106, Пловдив - 1677, Варна - 948, Бургас - 679, и София – 269.