ВАС потвърди конфликт на интереси при бивш главен архитект, общинар и полицай

Новини
11:34 - 02 Юни 2023
1824
ВАС потвърди конфликт на интереси при бивш главен архитект, общинар и полицай

Върховният административен съд потвърди окончателно конфликт на интереси, постановени от КПКОНПИ, при бившия главен архитект на Стара Загора, освободен общински съветник в Благоевград и шефа на МВР в Пазарджик. 

Главният архитект Виктория Грозева е уличена в това, че на 5 юни 2020 г. е разрешила да се допусне издаване на подробен устройствен план на свързано с нея лице - съпруга й. В. Георгиев е управител на "В и В архитекти" ЕООД. Грозева бе освободена от поста през май м.г. от кмета на града Живко Тодоров. Той обясни, че едната от причините за решението му са проблеми с общия устройствен план (ОУП), за които са сигнализирали общински съветници, а другата е потвърждението от Административен съд на Стара Загора за наложената от КПКОНПИ глоба на Грозева за конфликт на интереси. 

С друго решение ВАС е потвърдил като обосновано и законосъобразно решението на Административен съд – Благоевград и на КПКОНПИ за конфликт на интереси по отношение на Бисер Стойчев (БСП) в качеството му на общински съветник в Благоевград за гласуване на две решения в частен интерес – за изграждането на инженерна инфраструктура, която облагодетелства притежавани от него и съпругата му имоти.

Става дума за разрешение да се изработи ПУП-ПП за трасета за външно електрозахранване и водопровод и за одобряване на ПУП-ПП за външно електрозахранване и площадков водопровод като нова инженерна инфраструктура. Правомощията на Стойчев бяха прекратени предсрочно заради установените нарушения.

"Съдът е извел обосновани изводи на доказателствата от фактическа страна , че Стойчев като съсобственик със съпругата си на имот, засягащ се положително от решенията на общинския съвет, е реализирал облага, тъй като устройственото положение на имотите се подобрява с достъпа до електричество и централен водопровод. Качеството на Стойчев – общински съветник в Общински съвет Благоевград го задължава да не взема участие при вземането на решения в своя полза и по отношение на свързани с него лица, каквато е съпругата му", се казва в решението на ВАС.

Съдът потвърждава и наличието на конфликт на интереси в действията на директора на ОД на МВР в Пазарджик Ивайло Тишев за това, че е подписал окончателен административен акт на 11 май 2020 г., с който приема за недопустим за разглеждане по същество сигнал срещу него като част от комисия. Същият ден Тишев подписал и уведомително писмо до подателя на сигнала, с което му съобщил, че сигналът е неоснователен и това решение не подлежи на обжалване.

Потвърдени са и наложените от комисията санкции.