Високотехнологичната ни индустрия преживява истински бум с ръст от 22,4%

Секторът формира 5,9% от БВП на България, а броят на наетите в него се увеличава с 10 000 за година

Новини
15:44 - 29 Ноември 2022
1231
Високотехнологичната ни индустрия преживява истински бум с ръст от 22,4%

Технологичният сектор и индустрията на изнесените услуги бележат една от най-силните години в своето развитие, достигайки размер от 4,225 млрд. евро.

Това на годишна база означава ръст от 22,4%, който е в почти двоен размер спрямо увеличението от 12,7% в пандемичната 2020 г.

Данните са от годишния доклад за развитието на индустрията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) за 2021 г., който беше представен днес. И през миналата година индустрията продължава да бъде основен стълб в българската икономика, като формира 5,9% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната.

Прогнозата към 2025 година сочи, че относителният ѝ дял в БВП на България ще достигне 9%.

„Ковид пандемията доведе до много промени на пазара на труда, които имат и позитивен знак за лимитирания набор от таланти, с които България разполага. Хибридният и дистанционен модел на работа ни позволи да използваме пълния потенциал на работния пазар в страната, наемайки хора извън населените места, в които компанииите имат физически офиси.

През 2021 г. ангажираните в нашия сектор наброяват над 89 000 души, което е увеличение от почти 10 000 служители в рамките на една година.

Изключително силно този тренд се вижда в ITO (Information Technology Outsourcing) сегмента, където ръстът на работната ръка е с близо 17%. Благодарение на възможността за работа от всяка една локация, успешно бе облекчен проблема в несъответствието между търсенето и предлагането на висококвалифицирана работна сила за технологичния сектор в София. От друга страна, с наемането на хора, които продължават да живеят в родните си места, нашият бранш подкрепя развитието и на местните икономики в страната в области, в които секторът ни не е бил представен физически“, коментира Илия Кръстев, председател на AIBEST.

С нарастването на броя на служителите в Индустрията на знанието, нарастват разходите за служители и за данъци, плащани от компаниите към държавната хазна.

Разходите за заплати през 2021 г. са се увеличили средно с 22% на служител и общата им стойност възлиза на 2,1 млрд. евро. Компаниите от сектора формират 11,4% от общите разходи за заплати в българската икономика, в сравнение с 9,4% предишната година.

Осигурителните вноски в сектора следват тенденцията на разходите за заплати и възлизат на 8,6% от общия размер на националната икономика.

България се утвърди като най-добре развитият център за високотехнологични услуги в
Югоизточна Европа и добре разпознаваем европейски дигитален център. Услугите, които се предлагат от българските технологични компании са с все по-висока добавена стойност и се конкурират успешно с централно и западноевропейските компании на световната технологична

Секторът ни има потенциал за още по-голям ръст, но това изисква държавна стратегия за развитие на вискотехнолигния бизнес в страната, устойчивост и предвидимост на политиките

и облекчаване на процедурите по наемане на служители от страни извън ЕС, с цел преодоляване на недостига на кадри. Ние от своя страна като Асоциация, продължаваме да развиваме партньорствата ни с университетите, местните и държавни власти, защото това е начина да запазим устойчивия ни ръст и да развиваме икономиката на знанието в България“, допълва Илия Кръстев.