Включват 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" до края на деня

Актуални новини
16:38 - 22 Януари 2021
484
Включват 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" до края на деня

Очаква се до края на деня пети блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде включен в енергийната система.

Блокът беше аварийно спрян през нощта след задействане на защита на реактора при рутинна процедура. Изключването не е довело до изтичане на радиация или проблеми с електрозахранването.

„В 1 часа и 16 минути бе изключен 5-и блок от енергийната система. При рутинни операции е допуснато отклонение, което довело до изключване на блока. Няма аварирало оборудване, няма засегнато оборудване, няма отклонение от нормалната радиационна обстановка. Няма основания за безпокойство. Към момента вървят пускови операции – те са доста продължителни. Между другото, проверено е оборудването и няма причини блокът да не бъде пуснат“, обясни Бачийски.

За да се компенсира мощността на пети блок на атомната централа, са били допълнително натоварени термичните и водните централи в страната, съобщи пред БНР изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев:

"Електроенергийният системен оператор предприе незабавни мерки за компенсиране на отпадналата генерация. Били са активирани всички свободни резервиращи мощности на топлоелектрическите централи и в последствие с цел да се компенсират и дневните очаквани пикови стойности са предприети необходимите действия за стартирането и на два блока в ТЕЦ "Марица-Изток-2". ТЕЦ "Марица-Изток-2" продължава да изпълнява функциите си като доставчик на студен резерв".

Не се налага внос на ток, тъй като в момента вътрешното потребление не е високо,

допълниха от електроенергийния системен оператор, съобщава БНР.