ВКС оправда подсъдимите за 15-те трупа в „Миджур”

Общество
11:15 - 23 Май 2022
948
ВКС оправда подсъдимите за 15-те трупа в „Миджур”

ВКС потвърди оправдателна присъда на Окръжен съд - Видин по делото за експлозията в завод „Миджур“.

Съдебният акт на Окръжния съд беше подложен на въззивна и касационна проверка, като и двете инстанции потвърдиха изцяло постановената присъда от Видинския окръжен съд.

С нея всички подсъдими за взрива през 2014 г. при утилизация на противопехотни мини в завод „Миджур“ (собственост на „Видекс“ АД), причинил смъртта на 15 души, са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите им обвинения.

Според тричленния състав на ВКС жалбата на частния обвинител е процесуално недопустима, а протестът е допустим, но неоснователен. Върховните съдии не приемат доводите за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, рефлектирали върху правата на една от страните в процеса.

Не са установени и пропуски в оценъчната и правоприлагаща дейност на въззивната инстанция, която да е довела до нарушение на материалния закон.

Съдебният състав на ВКС стои на позицията, че след задълбочена и внимателна преценка на наличната по делото доказателствена маса въззивният съд в атакувания съдебен акт основателно е потвърдил присъдата на Окръжен съд-Видин и е приел, че първоинстанционният съд е провел надлежно, пълно и всестранно съдебно следствие, като е изяснил релевантните факти в пълния им обем.