Водата от язовир "Тича" все още е негодна за пиене

Стойностите на показател мътност все още са над обичайните

Новини
21:12 - 05 Март 2021
889
Водата от язовир "Тича" все още е негодна за пиене

Водата от язовир "Тича" все още е негодна за пиене, съобщават от РЗИ-Шумен.

В периода от 1 до 5 март са взети проби от 3 пункта в различни райони в Шумен, които показват, че стойностите на показател мътност все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите.

Не се констатират други отклонения от нормите по изследваните физикохимични показатели.

В пунктовете, от които е взета водата, се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници.

От страна на РЗИ - Шумен продължава засиления контрол над обеззаразяването на водата, подавана от "ВиК - Шумен" ООД в зона на водоснабдяване язовир "Тича". Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, микробиологични показатели, остатъчен хлор и други физикохимични показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир "Тича" (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.