Заливът Вромос пак бълва опасна радиация

Лъчево увреждане дебне плажуващите между военната база при Созопол и нос Акин

Общество
13:20 - 13 Юли 2019
10768
Заливът Вромос пак бълва опасна радиация

Органите на Държавния здравен контрол отчитат завишен радиационен гама-фон по прилежащата плажна ивица на черноморския залив „Вромос“, намиращ се между Военноморска база „Атия“ и нос Акин, община Созопол.

С такова предупреждение във връзка с началото на активния летен сезон излезе здравната инспекция в Бургас, уточнявайки, че това се прави за поредна година.

Повишеният гама-фон се дължи на съдържанието на радионуклиди в пясъчната ивица към залива и в почвените участъци, намиращи се в близост до ивицата. Това се дължи на факта, че през 70-те/80-те години на 20-и век в дерето на залива са зауствани флотационните отпадъчни води от преработката на рудата, добивана в мина Росен. Въпреки проведената рекултивация на залива в края на 90-те години, е установено завишено количество радионуклиди в пясъчната ивица и в почвените участъци до нея.

Във връзка с това и в изпълнение на българското законодателство Регионалната здравна инспекция в Бургас ежегодно извършва планови и извънредни измервания на прилежащата плажна ивица на залива „Вромос“. През последните години са установени стойности от 0,20 µGy/h до 0,36 µGy/h, които надвишават характерните стойности за плажовете по южното Черноморие, вариращи от 0,05 µGy/h до 0,15 µGy/h, но са по-ниски от измерваните по-рано стойности в залива „Вромос“.

С цел превенция и информираност на обществеността за съществуващия минимален здравен риск за населението, здравните власти ежегодно се обръщат към Областна управа – Бургас и Община Созопол с искане и получават съдействие за поставяне на предупредителни табели за забрана ползването на плажната ивица.

Здравният риск за населението при престой върху плажната ивица на залива „Вромос“ се изразява в минимална възможност за възникване на бъдещи лъчеви увреждания.