Заради грешка: 500 македончета с български корени са получили отказ за гражданство

През годините се нарушаваха конституционните права на хората с БГ произход, обясниха от фондация „Македония”

Балкани
17:30 - 21 Февруари 2024
56387
Заради грешка: 500 македончета с български корени са получили отказ за гражданство

Много е важно новото изискване за получаване на българско гражданство да се владее писмено и говоримо нашия език. Това е от голямо значение за развитието на българската култура на Западните Балкани и въобще там, където имаме етнически общности – Бесарабия, Молдова, Украйна...Това обясни пред Lupa.bg председателят на фондация „Македония” Виктор Стоянов.

Виктор Стоянов

 „Досега българският език не е бил изискван за кандидатстване за гражданство. Аз самият съм писал над 1000 писма от името на българи от Северна Македония до родните институции, тъй като те не владеят книжовния ни език. Много е важно промените в Закона да бъдат приложени по правилния начин и да не допуснат търговия на сертификати за завършен курс. Новите изисквания ще доведат до отваряне на десетки училища в РСМ, в които ще се преподава книжовен български. В момента има 1 неделно училище с 50-100 деца, а през 19-ти век те са  били над 500. Това е солиден регрес по отношение на българското влияние”, отбеляза Виктор Стоянов.

Според него курсовете трябва да се водят в РСМ. „Ние ще търсим съдействие от Министерство на финансите и просветното министерство за изпращане на български учители зад граница”, обеща Стоянов.

През годините е имало много промени в Закона за български гражданства, но те не са дали добри резултати. „Нарушаваха се конституционните права на хората с български произход и се създаваха условия за корупционни практики. Над 500 деца с български родители са получили отказ за гражданство заради грешка от служители на генералното консулство в Битоля през 2021 г. и заради съществени пропуски в дирекция Българско гражданство”, отбеляза Виктор Стоянов.

Със 154 гласа „за“, без нито един „против“ и  22-ма „въздържал се“ парламентът прие днес на първо четене промени в Закона за българското гражданство, предложени от Министерския съвет.

Така, като задължително условие за придобиване на българско гражданство от лица с български произход, както и от лица с родител, придобил българско гражданство, е владеенето на български език. Това изискване няма да се прилага спрямо лицата, придобиващи българско гражданство на основание осиновяване от български гражданин при условията на пълно осиновяване, тъй като би създало непреодолима пречка за финализиране на процедурата.

Създават се разпоредба, с която от българско гражданство не могат да се освобождават лица, срещу които има образувано наказателно производство от компетентен орган, както и такива, които имат непогасени финансови задължения към българската държава или към българско физическо или юридическо лице, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

С друг текст се предвижда възможност за отмяна на натурализацията в случаите на системно и умишлено уронване на престижа на България, на българските институции и национални интереси чрез реч на омраза или при извършване на действие от омраза срещу българската държава, нейни граждани и/или български общности в чужбина. Съветът по гражданството ще изслушва лицето, за което е направено предложение за отмяна на натурализацията.