АПИ приема молби за помощ на превозвачи до 30 април

Молбите се приемат в деловодството на Пътната агенция на бул. "Македония"

Новини
11:35 - 20 Април 2024
1301
АПИ приема молби за помощ на превозвачи до 30 април

Превозвачите могат да подават заявленията за изплащане на държавната помощ в подкрепа на разходите за стабилизиране на транспортния отрасъл до 30 април, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Документи се приемат в деловодството на пътната агенция на следния адрес: гр. София, бул. "Македония" №3. Заявления могат да се подават и в офисите на областните пътни управления, Националното тол управление, както и електронно чрез системата за сигурно електронно връчване и на емейл адресите [email protected] и [email protected].

Пълният комплект от документи - заявление и декларации с приложенията към тях, които транспортните фирми трябва да попълнят и подават като придружаващи документи, са публикувани на интернет страницата на АПИ.

По отношение на нужните документи за подпомагането за въведени изменения, които целят улесняване попълването на приложенията от превозвачите и административното им обработване от експертите.

Целта на държавнаата помощ да се подпомогне транспортният бранш заради ковид пандемията, войната в Украйна, глобалните промени в търговските пътища и логистичните вериги, значителното поскъпване на горивата и необходимостта от преориентиране на транспортните маршрути, което води до повишени оперативни разходи за фирмите.

По данни на Националния статистически институт след началото на войната оперативните разходи в сектора са се увеличили значително, което създава сериозни финансови проблеми за товарните компании, затруднява способността им да предлагат конкурентни цени и да поддържат оперативна ефективност.

Съгласно решение на Министерския съвет реши от 23 февруари 2024 г. транспортните предприятия ще бъдат подпомогнати с до 50 млн. лв. държавна помощ по мярката "Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България". Помощта е одобрена от Европейската комисия като съвместима с правилата в областта на държавните помощи, което дава възможност да започне изплащането ѝ.

Подпомагането ще се предоставя до 30 юни 2024 г. под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 4 млн. лв. за транспортни предприятия с лиценз за превоз на товари. Размерът на помощта ще се определя въз основа на пропорционално разпределение, като за база се използват платените през 2023 г. тол такси от автомобилите над 3,5 тона, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и ще служи за основа за определяне на размера на държавното подпомагане.