Гешев разпореди проверка на схемата за държавна помощ при замени на поземлени имоти

Общество
09:50 - 24 Февруари 2020
763
Гешев разпореди проверка на схемата за държавна помощ при замени на поземлени имоти

Главният прокурор на Република България Иван Гешев възложи на Министерство на вътрешните работи (МВР) извършването на проверка във връзка с излъчено на 12 януари 2020 г. журналистическо разследване.

В материала се обявяват данни за предприети действия от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителната агенция по горите относно схема за помощ при замени на поземлени имоти в горски територии.

Проверката следва да установи бенефициентите, получили държавна помощ при сделки за замяна в периода 1 януари 2007 г. - 27 януари 2009 г. и размера на получената помощ от всеки от тях, както и спазени ли са изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за независимите оценители (ЗНО) и изискванията по чл. 6, т. 1, б. “Г“ от решението на Европейската комисия (ЕК) при избор на оценители за извършване на оценки на поземлените имоти в горски територии.

Възложена е и проверка на съответствието между установената от независимия оценител реална пазарна цена на поземления имот за замяна с административната цена на имотите по замяна, както и установяване на общата сума (главницата и лихви по възстановяване, изчислени в съответствие с чл. 4, т. 4 от Решението на ЕК), която следва да бъде възстановена от всеки бенефициент, получил несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ.