Политика
13:02 - 23 Август 2023
2004
Кабинетът прие нов План "Антитероризъм"

Министерският съвет прие Национален план за противодействие на тероризма. Документът е разработен в съответствие с изведения основен приоритет за България и Европа - борбата с тероризма и ефективното му противодействие. Отчетено е, че тероризмът, който води до насилие, е все по-голямо и променящо се предизвикателство, което изисква нови и широкообхватни отговори - от действия във връзка с непосредствени заплахи за сигурността до мерки по отношение на факторите в неговата основа.

В отговор на това предизвикателство и изведената необходимост от актуализирането на съществуващия до момента Национален план, със заповед на министър-председателя на България, бе сформирана междуведомствена работна група.

В нея участваха представители на министерствата на: вътрешните работи, отбраната, външните работи, здравеопазването, транспорта и съобщенията, електронно управление, енергетиката, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройство, земеделието, околната среда и водите, а също така на Върховната касационна и на Софийската градска прокуратури, на Държавните агенции „Разузнаване“ и „Национална сигурност“, на Агенцията за ядрено регулиране, Националната служба за охрана, Столичната община и Областната администрация на област София, както и Секретариата на Съвета по сигурността към МС.

Разработеният и приет от МС документ няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет