Каварна поиска от журналистите да си плащат за новините

Политика
15:56 - 14 Февруари 2020
1031
Каварна поиска от журналистите да си плащат за новините

Община Каварна иска от журналистите заплащане на такса, за отразяват сесиите на Общинския съвет, съобщава БНР. Мярката е приета на 28 януари и е част от начините, чрез които общината смята да се бори с финансовите си затруднения.

Наред с предвижданите съкращения в състава на администрацията и орязването на бюджети за културни прояви, на общинската сесия на 28 януари съветниците приемат и още едно предложение и то с пълно мнозинство. То гласи, че достъпът на медии до сесиите на Общинския съвет ще става само и единствено след съгласието на председателя, както и след заплащане на такса от страна на журналистите.

Общинските съветници в Каварна единодушно приемат Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. В точка пет от този правилник пише следното: "Заснемането и излъчването на заседанията на Общински съвет – Каварна се извършват с разрешението на председателя на общинския съвет и се заплащат по определена от Наредба 3 за определянето на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна тарифа".

Председателят на Общинския съвет в Каварна Йордан Стоянов от своя страна сподели, че принципно не бил съгласен с тази точка, дори имал напредничавата идея заседанията да се излъчват по интернет, но гласувал "за".
Решението на общинските съветници беше върнато като незаконно от областния управител на Добрич Красимир Кирилов преди два дни.