Мая се ядоса за болничните, иска преизчисляване на пенсиите

Медицинските листове да се поемат изцяло от държавата, настоява бившият омбудсман

Новини
20:06 - 15 Ноември 2019
1836
Мая се ядоса за болничните, иска преизчисляване на пенсиите

Мая Манолова обяви решението на управляващата коалиция да не се заплаща първият ден от болничните и да се увеличи минималната пенсия на 250 лв. за мерки, ощетяващи гражданите. В Бюджет 2020 пък не вижда вариант за преодоляване на бедността.

Неуспелият кандидат за София даде и конкретно предложение - болничните да се поемат изцяло от държавата и да започне преизчисляване на пенсиите.

Около 43% от пенсионерите живеят под прага на бедност. Поетапно, от настоящия бюджет и в следващите години, пенсиите трябва да се преизчислят, докато минималната пенсия достигне прага на бедност от 363 лв., пише Манолова.

Ексомбудсманът припомни, че пенсиите не са преизчислявани от 2009 г. – вече 10 години и е крайно време да се преизчислят. В момента хора с една и съща квалификация, заемали една и съща позиция, с един и същ трудов стаж и еднакъв осигурителен принос за времето си, получават различни пенсии, само защото са се родили 10-15 години по-рано и са се пенсионирали съответно по-рано, подчерта недоразуменията в системата бившето червено острие. 

И напомни, че ръстът на пенсиите се определя по "Златното швейцарско правило” на база 50% ръст на средния осигурителен доход и 50% от инфлацията.

„От 01.07.2020 г. пенсиите ще се индексират с 6,7%. Дотогава, разбира се, инфлацията, която сега е около 3.8%, а за 2020 се предвижда 2,1%, ще е „изяла” увеличението, алармира Мая.

Ето и изводите на Манолова:

България е най-бедната страна в ЕС и с най-ниски пенсии и заплати и с всяка година се отдалечаваме, а не догонваме средноевропейското ниво:

Според предвижданията:
- минималната пенсия от 219,43 лв. ще стане 250,00 лв., каквато договореност се постигна в рамките на управляващата коалиция;
- при праг на бедност 363,00 лв. за 2020 г. 43% от пенсионерите ще получават пенсия под прага на бедност;
- социалната пенсия за старост от 132,74 лв. ще стане 141,63 лв. или с 221,37 лв. по- малко от прага на бедност;
- средната пенсия се очаква да бъде за 2020 г. 412,28 лв. или само 49,28 лв. по -висока от прага на бедност.

Това налага управляващите и парламентарните партии да започнат преизчисляване още от бюджета за 2020 г. и в следващите. Предложеният Бюджет 2020 г. няма да намали бедността, като над 800 хиляди български пенсионери ще продължат да мизерстват с доходи под прага на бедност.

По отношение на болничните, не приемам за справедливо хората да бъдат ощетявани, като не им се заплаща първият ден от болничните. Доводът на управляващите, че това било способ за борба с фалшивите болнични, е несъстоятелен. Фалшивите болнични следва да се ограничават чрез институционален контрол и ефективни мерки за борба с корупцията, а не като се намаляват доходите на работещите граждани.

Припомням, че като антикризисна мярка работодателите бяха натоварени да плащат първите три дни от болничните, но след това временната мярка остана постоянна. Време е държавата да си поеме отговорностите и да заплаща всички дни на болничния на работниците и служителите, така че бизнесът да бъде разтоварен от това допълнително бреме.

Въпрос на базисна справедливост е, щом гражданите имат задължението да се осигуряват, включително за временна неработоспособност, то и държавата е длъжна да спази своята част от задължението и да заплати болничния.

Работниците не следва да бъдат санкционирани затова, че са болни, още повече че българските работници и служители са най-бедните в ЕС, а доплащанията в здравеопазването и цените на лекарствата, съотнесени към покупателната способност, са над средното за ЕС ниво.

От проекта за бюджета за 2020 г. се вижда, че въпреки твърдението на управляващите, че бил „пица с шунка”, то шунката остава за приятелските кръгове, а за пенсионерите и работещите граждани са трохите, заключи Манолова.