Не сме изпълнили 55 мерки за 2023 г. по членството ни в ЕС

Политика
08:23 - 20 Януари 2024
2240
Не сме изпълнили 55 мерки за 2023 г. по членството ни в ЕС

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2023 година с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, към 31 декември 2023 г.

От общо 194 мерки в Плана за миналата година са изпълнени 139 мерки, а неизпълнените мерки са 55 (28,4%).

Отбелязва се, че в края на 2022 г. процентът неизпълнени мерки е бил 34,7%. Неизпълнените мерки се прехвърлят в Плана за 2024 г. Тези от тях, които не са изпълнени в срок, се прехвърлят за изпълнение до 31 януари 2024 г.

В Плана за 2023 г. са включени и мерки, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране до края на април 2024 г., които също са прехвърлени в Плана за 2024 г. с текущите си срокове за изпълнение.

От неизпълнените в срок мерки 35 са законопроекти, от които 15 са одобрени от Министерския съвет и са внесени в 49-ото Народно събрание.

32 неизпълнени мерки пък са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 26 процедури за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС.

В Приложение №2 към доклада са посочени 17 невъведени директиви на ЕС в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец май 2024 г., които ще бъдат включени в предстоящото т.нар. Табло на вътрешния пазар (Single Market Scoreboard).

През настоящата година ще продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството ни в ЕС в Плана за действие за 2024 г.