НС даде зелена светлина за поредния заем от 1 млрд. лв.

Актуални новини
12:29 - 09 Септември 2020
2033
НС даде зелена светлина за поредния заем от 1 млрд. лв.

България може да изтегли заем от над 1 млрд. лв. до 2022 г., след като парламентът ратифицира окончателно доброволното споразумение за гаранция от регламента на ЕС SURE, имащ за цел да защити работните места и трудещите се от негативното въздействие на коронавирусната пандемия.

Общият бюджет е 100 милиарда евро. Финансовата помощ се отпуска под формата на заем, като има ограничен срок на действие до края на 2022 година. Европейската комисия ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предоставя впоследствие на държавите-членки.

С доброволното гаранционно споразумение България поема задължение при поискване да предостави неотменими и безусловни гаранции от 210 милиона лева.

През август Европейската комисия представи пред Съвета предложенията да бъде  представена финансова подкрепа в размер на 87 милиарда евро за 16 държави членки в рамките на инструмента SURE, сред които и България.

Ето как депутатът от ДПС Хасан Адемов обясни принципа на финансовата подкрепа: „Да има готовност за мерки, които да подпомогнат за съхранението на заетостта, защото очакванията са, че през есенно-зимният период броят на безработните ще бъде достатъчно увеличен, очаква безработицата да бъде някъде около 300 000 човека, така че с този допълнителен финансов инструмент още до края на годината България ще има възможността да разполага с този допълнителен финансов ресурс“.

Според предложението на ЕК на България ще бъде представена финансова подкрепа от 511 милиона евро.