Скандално! ТЕЦ-овете на Ковачки горят милиони тонове незаконно гориво

Актуални новини
13:58 - 03 Декември 2021
4114
Скандално! ТЕЦ-овете на Ковачки горят милиони тонове незаконно гориво

Данните за 2020 г. показват, че ТЕЦ „Брикел“ е изгорила близо 400 хил. тона незаконно гориво. Освен това съоръженията на централата са „силно амортизирани“, честите аварии налагат разпалване с мазут всяка седмица, а самите котли имат пробиви, което е причина за изпускане на вредни вещества през покрива, прозорците, газоходите и други „отвори“, обявиха от "Грийнпийс" България.

Тези фрапантни нарушения констатира Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора през последните седмици. Те само потвърждават очевидните причини за честите обгазявания на град Гълъбово, за които местните жители непрекъснато сигнализират. 

На практика контролните органи признават, че ТЕЦ „Брикел“ е в непрекъснато нарушение на правилата за опазване на околната среда, но санкциите, които са им налагани до момента, нямат ефекта да ги накарат да спазват законодателството. Същевременно въглищната централа по всякакъв начин се опитва да продължава да работи, но не като търси начини да се модернизира, а като изгаря по-евтини за дружеството горива и после се опитва да узаконява тези действия. 

Въглищните централи, свързвани с енергийния консултант Христо Ковачки, като ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, „Топлофикация – Перник“, „Топлофикация – Сливен“, „Топлофикация – Русе“ и ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград, през последните няколко години започнаха да заменят част от горивото, което използват с биомаса. Нито една от тези промени в инсталациите им не е предхождана от оценка за въздействието на околната среда, а повече от тях горят или са горили през годините биомаса без това да е било предварително одобрено от екологичните институции.

Основната причина законодателството да бъде нарушено по този начин е икономическа – спестяване на десетки милиони левове от заплащането на квоти за емисиите на въглероден диоксид. За момента ръководствата на тези централи твърдят, че изгарят биомаса под формата на отпадъци от селското и горското стопанства, но количествата, които се декларират повдигат повече въпроси, отколкото отговори. 

Първенци сме по смъртност от лош въздух

Проблемът със замърсяването на въздуха става все по-чувствителна тема в България. Преждевременните смъртни случаи у нас, дължащи се на излагане на фини прахови частици, азотен диоксид и озон на 1 милион жители, са сред най-високите в Централна и Източна Европа.

Освен допълнително влошаване качеството на въздуха, потенциално усилване натиска върху горите би означавало и тежък удар върху биологичното разнообразие. По данни на доклада „Жива планета“ на WWF от 2020 г., популацията на гръбначни животни в света е намаляла с 68 % за по-малко от половин век. Затова поддържането на жизнени гори, които са важна част от местообитанията на сухоземните животни, е особено важно.

В същото време в селските райони и малките градове на България потреблението на дърва за огрев често е съчетано с енергийна бедност. Проучвания показват, че над 1/3 от българите не могат да поддържат домовете си достатъчно топли.