Страстната седмица – от „Осанна” до „Разпни го”

Тези дни разкриват страданията на Исус

Мистика
11:21 - 22 Април 2019
7149
Страстната седмица – от „Осанна” до „Разпни го”

На Цветница в Йерусалим народът посреща Исус Христос с радостни възгласи: „Осанна! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев”. Същият този народ след пет дни, на Разпети петък крещи неистово: „Разпни го, разпни го!”.  Цялата седмица след Цветница е наречена Страстна. Но страст тук има смисъл на страдание – страданието на Исус, невинно разпънат на кръста на възвишението Голгота.

В понеделник Христос влиза в храма на Йерусалим. Но вместо смирен дом за молитва, вижда в него голям пазар. Храмът се оказва пълен с търговци. Божият Син се вбесява, започва да бута и обръща сергиите, да крещи и да  гони продавачите. Във Велики вторник в Йерусалимския храм Иисус поучава народа. Първосвещениците и старейшините, като слушат Неговите притчи, разбират, че Той говори за тях, искат да го заловят, но се боят, защото хората го почитат като Пророк. Иисус сочи пример за истинска благотворителност – дава се не от излишъка, а като бедната вдовица - от последните пари. На Велика сряда е уговорено предателството на Исус. Юда отива при юдейските първенци и получава 30 сребърника за предателството.

На Велики четвъртък Исус за последно вечеря с учениците си. Според нови изследвания вечерята се е състояла в сряда, но това едва ли има особено значение. Докато вечеря с учениците си, Христос им завещава своето откровение за любов между хората. И казва на учениците си, че ще бъде предаден. В недоумение те го питат кой ще стори това. Пита и Иуда. А Христос му отвръща тъй кротко, че другите не чуват какво казва Той. Иуда става и излиза. Учениците помислили, че отива да прави покупки, понеже бил ковчежник. След вечерята Христос с апостолите отива в Гетсиманската градина, където се молил до идването на предателя и римските стражи, които го арестуват.

В най-тежкия ден на годината за православните християни - Велики петък, римският градоначалник Пилат Понтийски прави всичко възможно да не предаде Христос на тълпата, защото го смята за невинен. Но на всичките му призиви тълпата отговаря с искане да й бъде предаден Исус, за да го линчува, подтиквана от фарисеи и първосвещеници. „Аз си измивам ръцете”, казва Пилат и предава Исус на крещящото невежество. Христос е поруган, измъчван и разпънат на кръста между двама разбойници. Във Велика събота е погребан. Гробът му е запечатан и пред него е поставена стража. На третия ден след разпятието Исус Христос възкръсва от мъртвите.