СУ с декларация срещу министър Денков, не иска промени в атестацията

Университът видя "с нищо неоправданата разлика във финансирането на държавните висши училища спрямо останалите"

Общество
19:39 - 18 Май 2022
1299
СУ с декларация срещу министър Денков, не иска промени в атестацията

Общото събрание на Софийския университет поиска от министъра на образованието и науката акад. Николай Денков да оттегли предложените промени в начина на атестация на университетските преподаватели. Висшият университетски орган излезе със специална декларация по този повод, въпреки че на заседанието е присъствал самият министър.

"Предложените проекти за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав и на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища трябва да бъдат оттеглени". Това е записано в декларацията.

"Заявяваме своята готовност да допринесем за изработване на изменения в законодателството, насочени към подобряване на изискванията, гарантиращи качество на преподавателската и научноизследователската работа във висшите училища в България. Подобна промяна следва обаче да бъде подготвена чрез провеждането на прозрачен, отворен и инклузивен процес на изработване на нови законодателни разрешения, основани на заявяване на законодателни намерения, провеждане на мащабен и задълбочен дебат с висшите училища и академичната общност и изменение на законодателната уредба при предоставяне на достатъчно време на университетите и академичните кадри за съобразяване с новите правила, на които биха били подчинени", се казва още в декларацията.

Общото събрание настояваме държавата да заличи "безусловно с нищо неоправданата разлика във финансирането на държавните висши училища спрямо останалите институции в системата чрез увеличение на субсидията за издръжка на обучението за 2022 г. от поне 12% спрямо действащия държавен бюджет за повишаване на възнагражденията".