Урсула налива 1,23 млрд. евро в психичното здраве на европейците

Проблемите в главата засягат 84 милиона души в ЕС и струват 600 милиарда евро на данъкоплатците

Новини
19:48 - 07 Юни 2023
3495
Урсула налива 1,23 млрд. евро в психичното здраве на европейците

Европейската комисия добави днес нов всеобхватен подход към психичното здраве в Европейския здравен съюз, с цел да го приравни по значимост с физическото. Това публикува ЕК в сайта си днес.

Новият междусекторен подход към проблемите с психичното здраве включва 20 водещи инициативи и финансиране от ЕС в размер на 1,23 милиарда евро по линия на различни финансови инструменти. Планираните действия в областта на психичното здраве следва да бъдат съсредоточени около адекватната и ефикасна превенция,

достъп до качествено и евтино психично здравеопазване и реинтеграция в обществото след възстановяване.

Те трябва да включват насърчаване на доброто психично здраве чрез превенция и ранно откриване, включително посредством Европейска инициатива за превенция на депресиите и самоубийствата, Европейски кодекс за психично здраве и засилена научноизследователска дейност относно здравето на мозъка.

Според ЕК, преди пандемията от COVID-19,

проблемите с психичното здраве на европейците са засягали около 84 милиона души в ЕС, като са коствали повече от 4% от БВП във всички държави членки

на съюза, или повече от 600 милиарда евро годишно. Това включва цената за здравните системи и за програмите за социална сигурност, както и понижената заетост и понижената продуктивност на работниците. Оттогава тази статистика се е влошила.

Припомняме, че председателят ЕК Урсула фон дер Лайен призова за нова инициатива в областта на психичното здраве в речта си за състоянието на Съюза през септември 2022 г.

Целите на новите политики са насочени към:

Насърчаване на доброто психично здраве чрез превенция и ранно откриване, включително посредством Европейска инициатива за превенция на депресиите и самоубийствата, Европейски кодекс за психично здраве и засилена научноизследователска дейност относно здравето на мозъка.

Инвестиране в обучение и изграждане на капацитет с цел интегриране на темата за психичното здраве във всички области на политиките и подобряване на достъпа до лечение и грижи.

Действията ще включват програми за обучение и обмен на специалисти и техническа подкрепа за реформи в областта на психичното здраве на национално равнище.

Осигуряване на добро психично здраве при работа посредством повишена осведоменост и по-добра превенция. Това ще бъде постигнато например чрез кампании на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за повишаване на осведомеността, които обхващат цялата територия на ЕС, както и посредством евентуална бъдеща инициатива на ЕС относно психосоциалните рискове на работното място.

Защита на децата и младите хора през годините на формиране на личността, когато те са най-уязвими, в контекста на засилващ се натиск и все по-големи предизвикателства.

Мерките включват създаване на мрежа за психично здраве на децата и младежите, набор от инструменти за превенция при децата, насочен към основните определящи здравето фактори за психично и физическо здраве, както и по-добра защита онлайн и в социалните медии.

Работа с уязвимите групи от населението чрез предоставяне на целенасочена подкрепа за най-нуждаещите се, като по-възрастните хора, хората в затруднено икономическо или социално положение и мигрантите/бежанците.

Пример и лидерство на международно равнище чрез повишаване на осведомеността и предоставяне на качествена подкрепа за психичното здраве при извънредни хуманитарни ситуации.