Всеки трети хотелиер намалил цената на нощувката

Икономика
17:50 - 26 Януари 2022
1616
Всеки трети хотелиер намалил цената на нощувката

През декември 2021 г. всеки трети хотелиер е планирал да предложи на своите клиенти по-ниски цени на нощувките, 52 на сто - алтернативен период за използване на направените резервации, а 51.6% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги. Това сочат последните данни от месечното анкетно проучване сред мениджърите на места за настаняване, изготвено от Националния статистически институт (НСИ). 

По отношение на наетия персонал почти 24% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 14 на сто - „неплатен отпуск“, а малко над 8% - „преминаване на непълно работно време“. 8 на сто от мениджърите са се принудили да съкратят своите служители, 3.1% са намалили възнагражданията на персонала си, а малко над 2 на сто са преминали към дистанционна форма на работа.

Същевременно 16.8% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.  През декември 2021 г. 41.5% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, 35.6 на сто отчитат спад, а 22.9% регистрират увеличение.

За януари 45.1% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 31.4 на сто - че ще успеят „до 100%“, а 23.5% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 46.1% от ръководителите на места за настаняване смятат да продължат да работят, 37.5 на сто - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 13.2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.7% прогнозират да я прекратят