Приеха Закона за ВЕИ

Приеха Закона за ВЕИ

Депутатите опростиха издаването на разрешителни и фиксираха 6-месечен срок за присъединяване към енергиен обект
преди 5 месеци
2292