ЦСКА има договор за нов стадион

Феновете няма за какво да се притесняват, заяви представителят на SportFive - Ива Георгиева

Спорт
13:05 - 30 Ноември 2021
575
ЦСКА има договор за нов стадион

"Нашата цел е да развиваме спорта, следвайки всички правила за екологична устойчивост. Ние, хората, сме длъжници на природата и трябва да я защитаваме, но нека не забравяме, че тя самата, е основа за много спортове", каза представителят на (SportFive) за България Ива Георгиева.

"Да, имаме подписан договор с ЦСКА, в партньорство с английската компания „Триванди“, която подпомага SportFive в изготвянето на архитектурната и строителна част на проектите. Крайният продукт, който клубът ще получи, е подробен доклад (т.нар. Master plan), съдържащ конкретен бизнес-модел, както и ноу-хау за ефективно изграждане и управление на съоръжението на клуба.

Това е нашият подход на работа – да създадем детайлна „пътна карта“ за дългосрочна устойчивост на всеки проект, преди да се ангажираме с него. Докладът е разработен, като са отчетени всички екологични и законови изисквания за изграждане на спортно съоръжение в защитена местност.

"Феновете на ЦСКА нямат основание за притеснение, още по-малко, вярвам, че подобен тип действия, биха постигнали какъвто и да е положителен резултат. Беше създадено изкуствено напрежение, провокирано от неясни за мен мотиви. Нашият екип имаше възможността да се срещне с Главния архитект, който повтори казаното и пред медиите миналата седмица. Нито в един момент не сме останали с впечатлението, че съществува невъзможност ЦСКА да има нов стадион. Разбира се, при спазване условията, които ще бъдат утвърдени в т.нар. Общ устройствен план, който предстои да бъде предложен на обществено обсъждане", допълни Георгиева.

"Първо, бих искала да отбележа важен факт, който трябва да бъде взет предвид и който ми се струва, че остава в периферията, като тема, при обсъжданията за т.нар. ПУП, а именно: концентрацията на спортни съоръжения в Борисовата градина. Изключително неправилно е парковата среда да изобилства от такива, още повече, голяма част от тях са напълно неизползваеми. Например, на разстояние от 200 метра, има два стадиона – Националният стадион „Васил Левски“ и стадион „Българска армия“, като и двете съоръжения, не отговорят на съвременните изисквания за качество, сигурност, достъпност, предлагани услуги.

В допълнение, наличието на два стадиона е безсмислено, най-малкото заради заместващите функции, които изпълняват като съоръжения. В допълнение, в близост до тях се намира ( по-скоро е отразен в настоящия ПУП) и т.нар. стадион „Юнак“. Националният стадион „Васил Левски“, стадион „Българска армия“, „Колодрума“, Лятна къпалня „Мария Луиза“, формират своеобразна спортна зона, която на практика остава неразвита, недостъпна и най-общо казано - необслужвана. 

Нашето мнение е, че когато говорим за опазване и съхранение на парка, трябва да бъдат отчетени даденостите, като бъдат предложени умни решения, които естествено да бъдат интегрирани в зелената среда. Спортът, както всяка друга човешка дейност, е поставен във физическата среда и е неизбежно да няма въздействие върху нея. Корените на екологичните проблеми се намират в местните условия на околната среда и в този контекст трябва да се анализира взаимодействието на спортните общности със средата, в която се извършват нейните дейности. 

Това е и нашата задача, за постигането на която разчитаме на мнението и подкрепата на обществеността, Столична община, държавата, както и на всички групи, пряко и косвено ангажирани с темата „Опазване и възстановяване на парк „Борисова градина“.

Все повече, спортните обекти и арените на стадионите в Европа прилагат иновативни, зелени инициативи за насърчаване на спорта и устойчивото развитие на околната среда. Ние вярваме, че София има всички предпоставки да се превърне в добър пример, в тази посока. 

Олимпийският парк в Мюнхен и Лондонският олимпийски парк показват как околната среда работи добре със спортните обекти и как те допринасят за цялостното качество на живот в града.

Като социално отговорна, международна компания, нашият приоритет е активното развитие на двупосочната връзка между спорта и околната среда. Нейното въздействие върху него (спорта) е по-осезаемо и пряко, влияейки изключително върху планиране изграждането не само на спортни съоръжения, но дори и провеждане на определени спортни събития.