Ето колко смуче банкоматът (таблица)

Новини
15:20 - 25 Януари 2022
14772
Ето колко смуче банкоматът (таблица)

Всяка една банка удържа такси при теглене на пари с дебитна карта. Какви такси ни удържа банката при теглене на суми от банкомат на банката или чужд банкомат, ще разберете от нашата класация. 

В краят на миналата и началото на тази година редица банки предприеха корекции в тарифите си. Най-често променяните такси и този път бяха, свързани с разход по поддръжка на сметка (месечна такса за поддръжка), операции в клоновата мрежа на банка (на каса), разходи при превод на суми, а някои банки промениха и таксите при теглене на банкомат.

Сайтът moitepari.bg е изготвил класацията на банки с едни от най-често използваните операции, извършвани с дебитна карта: теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на банката, издател и теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на друга банка. 

• Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

В началото на годината Уникредит Булбанк взе пример от Банка ДСК, която по-рано промени таксата за теглене на суми от банкомат на банката,

трансформирайки фиксирана такса в процент от тегленета сума, прилагайки минимален размер.

Дали други банки ще последват този пример, предстои да узнаем. Към момента не може да се каже, че съществува голямо разнообразие в размера на таксите, които начисляват банките при теглене на суми от банкомат на банката издател, като видимо от таблицата по-горе при около 80% от случаите таксата е 0,30 лв. 

Таксите за теглене на суми в брой от чужд банкомат винаги са били и остават по-високи. Те започват от 1 лв. и достигат 1,50 лв. за всяка операция. 

• Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

Първите две банки, които не начисляват такса при теглене на суми в брой от чужд банкомат имат някои ограничения, свързани с честотата на извършваните операции/ транзакции, както и по отношение размера на сумите, които се изтеглят.